Previous NZAGS Conferences

2018 Paihia
Paihia Programme
Paihia Presentations

2017 Palmerston North
Palmerston North Programme
Palmerston North Presentations

2016 Auckland
Auckland Programme
Auckland Presentations

2015 Rotorua
Rotorua Programme 
Rotorua Presentations

2014 Dunedin
Dunedin Programme
Dunedin Presentations